ВУЗ ШАГ

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17

 

Сторінка бібліотекаря

                                                                                    Затверджую:

                                                                                   Директор КЗШ I- III ступенів №17

                                                                                                                 О.В.Лагутіна

                                                                                                                Квітень 2018 р.

 

 

ТИПОВІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ШКІЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

              

1. Загальні положення

1.1. Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729, а також новими документами:  наказу Міністерства культури України №340 від 19.04.2017р. , зареєстрованими в Міністерстві юстиції України  17 травня 2017 р. за № 635/30503.

1.2. Бібліотека є культурно-просвітницьким інформаційним центром, забезпечує популяризацію і загальнодоступність книг та інших носіїв інформації.

1.3. У своїй діяльності бібліотека школи керується Конституцією України, Законом про освіту, Законом України про бібліотеку та бібліотечну справу, нормативними документами і розпорядженнями Міністерства освіти та культури України, управління освіти, Положенням про бібліотеку загальноосвітньої школи.

1.4. Фонд бібліотеки є державною власністю.

1.5. Принципами діяльності є загальнодоступність, політичний нейтралітет.

1.6.Правила затверджуються директором навчального закладу.

2. Порядок користування бібліотекою


2.1. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу,та заповнюють реєстраційну картку(формуляр), в якій зазначають прізвище , ім’я та по батькові,місце проживання, контактний телефон.
2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду
бібліотеки та їх повернення.
2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1 – 4 класів).

2.4.Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» особою надається згода на обробку персональних даних.

2.5.Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

2.6. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюються без використання персональних даних.


3. Порядок користування абонементом та читальним залом.


3.1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент,

не більше 5
3.2. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року.
3.3. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або
скорочений, якщо видання користується попитом. 
3.4. Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому
формулярі (крім учнів 1-4 класів).
3.5. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.
3.6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видання, отримані за МБА, видаються лише в читальному залі.

3.8.Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент, читальний зал, веб-сайт бібліотеки.


4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів.


Користувач має право:
4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.
4.2. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки, користуватися послугами МБА.
4.3. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).
4.4. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.
4.5. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
4.6. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.
4.8. Подавати адміністрації ЗНЗ зауваження пропозиції щодо роботи бібліотеки.

4.9. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користуватися нею.
Користувач зобов 'язаний:


4.9. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.
4.10. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра. 
4.11. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
4.12. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
4.13. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
4.14. У разі вибуття із ЗНЗ повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.


Відповідальність користувачів:
4.15. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне
відшкодування вартості документа.
Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.
4.16. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.
5. Права та обов'язки бібліотеки.


Бібліотека зобов 'язана:
5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в ЗНЗ, згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.
5.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів. 
5.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.
5.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.
5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового,
групового та індивідуального інформування.
5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу.
5.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.
5.8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.
5.9. Замовляти документи за МБА.
5.10. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
5.11. Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.
5.12. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.
5.13. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами ЗНЗ.
Бібліотека має право:
5.14. Визначати зміст та форми своєї діяльності.
5.15. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи ЗНЗ.
5.16. Ставити до відома адміністрацію ЗНЗ про порушення користувачами основних вимог до користування документами.

 

 

ЄДИНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ:

1. Одержавши підручники у бібліотеці, продивись їх. При виявлені пошкоджень повідом бібліотекаря.

2. Обгорни підручники, зроби закладки.

3. Перш ніж працювати з книгами, помий руки.

4. Не роби поміток у книзі ручкою чи олівцем.

5. Зберігай підручники у спеціально відведеному для них місці.

6. Загубив чи пошкодив підручник – поверни до бібліотеки такий самий або заміни іншим, рівноцінним за змістом і вартістю.